Lokale software

Fortran naar C vertaler

* Categorieën:
o conversie - programmeertalen
* Beschrijving:
f2c leest een Fortran source bestand prog.f en produceert een C source code bestand prog.c Daarna kan de geproduceerde C-source gecompileerd worden met:
		gcc source.c -lf2c -lm
        
Wanneer men niet de GNU C-compiler, maar de SUN C-compiler wil gebruiken, wordt dat:
        cc -L/usr/local/lib -I/usr/local/include source.c -lf2c -lm
	
omdat 'cc' niet op /usr/local/lib of /usr/local/include let.
* Locatie: /usr/local/bin/f2c/
* Executable: f2c
* Online documentatie:
o manual-page (man f2c)
o De Postscript handleiding: gs /usr/local/f2c/doc/f2c.ps
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998