Lokale software

EPC Modula-2 Compiler 2.0.0

* Categorieën:
o Compilers
* Beschrijving:
em2 is een compiler voor de EPC Modula-2 implementatie van Edinburgh Portable Compilers Ltd. De taal, geaccepteerd door em2, is gebaseerd op de beschrijvingen in editie 3 en 4 van "Programming in Modula-2" geschreven door Professor Niklaus Wirth. Het Sun-dialekt van Modula-2 is beschikbaar met de optie -sun.
* Locatie: /usr/local/em2-2.0.0/
* Executable: em2
* Online documentatie:
o manual-page (man em2)
* Opstarten:
em2 is meteen te gebruiken. Wel is aan te raden de manual-page te lezen.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998