Lokale software

Elm 2.4 PL23

* Categorieën:
o Mailreaders
* Beschrijving:
Elm is een interactief scherm-geörienteerd mail programma. Tevens heeft elm de mogelijkheid mail te bewaren in aparte folders.
* Locatie: /usr/local/elm/
* Executable: elm
* Online documentatie:
o manual-page (man elm)
* Opstarten:
Het programma kan direct gestart worden. De eerste keer vraagt elm of de benodigde bestanden en directory's aangemaakt mogen worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998