Lokale software

Dvitodvi

* Categorieën:
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden herschikt worden, onder andere voor het afdrukken van meerdere bladzijden per pagina
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dvitodvi
* Online documentatie:
o manual-page (man dvitodvi)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argumenten de wijze van herschikken, het bestand dat men wenst te herschikken, en de naam die het herschikte bestand moet krijgen
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Dvidvi, Dviselect


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000