Lokale software

Dviselect

* Categorieën:
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen pagina's uit met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden geselecteerd worden
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dviselect
* Online documentatie:
o manual-page (man dviselect)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argumenten de gewenste pagina's en het bestand dat men wenst te herschikken
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Dvidvi


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000