Lokale software

Dvips

* Categorieën:
o Grafische formaten
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden omgezet worden naar PostScript-formaat. De uitvoer gaat naar stdout
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dvips
* Online documentatie:
o manual-page (man dvips)
o info (info dvips)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand dat men om wenst te zetten
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Xdvi


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000