Lokale software

Dvidvi

* Categorieën:
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden herschikt worden
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dvidvi
* Online documentatie:
o manual-page (man dvidvi)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argumenten de wijze van herschikken, het bestand dat men wenst te herschikken, en de naam die het herschikte bestand moet krijgen
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Dvitodvi, Dviselect


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000