Lokale software

Dvibook

* Categorieën:
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden zodanig herschikt worden dat het bestand in boekvorm uitgedraaid kan worden
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dvibook
* Online documentatie:
o manual-page (man dvibook)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand dat men wenst te herschikken
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Dviselect, Dvidvi


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000