Lokale software

Dvi2tty

* Categorieën:
o Grafische formaten
o Tekstformaten
o DVI-tools
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen met TeX of LaTeX gecreëerde DVI-bestanden op een normale ASCII-terminal bekeken worden in plaats van alleen met een grafisch programma als Xdvi. Hierbij komen natuurlijk alle figuren te vervallen, maar tevens kan de bladspiegel nogal veranderen. De teksten blijven echter meestal goed leesbaar
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: dvi2tty
* Online documentatie:
o manual-page (man dvi2tty)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand dat men wenst te bekijken
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Xdvi


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000