Lokale software

DeTeX

* Categorieën:
o TeX en aanverwanten
* Beschrijving:
Met behulp van dit programma kunnen bestanden met TeX/LaTeX-stuurcommando's daarin omgezet worden naar ASCII-bestanden zonder die stuurcodes erin. Daarbij komen onder andere alle wiskundige formules te vervallen. De uitvoer wordt naar stdout gestuurd
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: detex
* Online documentatie:
o manual-page (man detex)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand dat men zonder (La)TeX-commando's wenst te bekijken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX,


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000