Lokale software

dBASE IV

* Categorieën:
o Databases
* Beschrijving:
Port van een succesvol database-programma voor de PC
* Locatie: /vol/dbaseiv/sun4/bin/
* Executable: dbase
* Online documentatie:
o in de directory /vol/dbaseiv/sun4/lib/dbaseiv/ bevindt zich een bestand README.DBASEIV met enige informatie over deze specifieke versie van dBASE IV.
o het programma beschikt over een ingebouwde help-faciliteit
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met behulp van het script dbase, dit kan even duren; met behulp van het script dbsample kunnen voorbeelden bekeken worden
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998