Lokale software

cvs

* Categorieën:
o Bestandsbeheer
* Beschrijving:
Concurrent Version System (cvs) is een versie beheer systeem. Het is mogelijk om de voorgaande versie van een bestand terug te halen. Tevens kan er met meerdere personen tegelijk gewerkt worden aan dezelfde bestanden.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: cvs, mkmodules
* Online documentatie:
o info (info cvs)
o bestanden in /vol/src/local/gnu/cvs-1.7/doc/
o CVS - Concurrent Versions System
o CVS Protocol
* Opstarten:
De environment variable CVSROOT moet gezet worden naar de directory van het cvs-archief. Daarna kan met cvs gewerkt worden.
* Contact persoon:
* Zie tevens: rcs


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998