Lokale software

CMU SNMP 1.0

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
* Beschrijving:
Dit systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
o gwacc - ontvang de cisco IP accounting table via SNMP van de router
o snmpget - communiceert met een netwerk met de SNMP GET Requests om informatie te vragen over een netwerk entiteit
o snmpgetnext - communiceert met een netwerk met de SNMP GET NEXT Requests om informatie te vragen over een netwerk entiteit
o snmpnetstat - laat de netwerk status zien met SNMP
o snmpstatus - haalt belangrijke gegevens van een netwerk entiteit
o snmptest - is een flexibele SNMP applicatie, die informatie over een netwerp entiteit kan managen en in de gaten kan houden
o snmptrap - stuurt een TRAP message naar een bepaalde host
o snmptrapd - ontvangt en logt snmp TRAP messages
o snmpwalk - communiceert met een netwerk entiteit, gebruik makend van de SNMP GET Next Request
* Locatie: /usr/local/cmu-snmp1.0/
* Executable: -
* Online documentatie:
o manual-pages; voor ieder bovengenoemd programmaatje is een manual-page beschikbaar (man [programmaatje])
* Opstarten:
Er is geen aparte installatie nodig.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998