Lokale software

Cmdtool

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
Terminal emulator. Dit programma opent een scherm waarin default UNIX-shell gedraaid wordt, op dezelfde wijze als een xterm.
* Locatie: /vol/openwin/bin/
* Executable: cmdtool
* Online documentatie:
o manual-page (man cmdtool)
* Opstarten:
Het programma kan direct gestart worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998