Lokale software

Calctool

* Categorieën:
o Wiskundige programmatuur
* Beschrijving:
Calculator, met alle functies die men op een zakrekenmachine zou verwachten
* Locatie: /vol/openwin/bin/
* Executable: calctool
* Online documentatie:
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden zonder configuratie vooraf.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998