Lokale software

BibTeX

* Categorieën:
o TeX document formatters
* Beschrijving:
Met behulp van dit programma kunnen automatisch bibliografieën gecreëerd worden voor documenten, gemaakt met behulp van het TeX typesetting-pakket.
* Locatie: /vol/texlive2005/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: bibtex
* Online documentatie:
o manual-page (man bibtex)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument .aux-bestand dat is ontstaan nadat het te typesetten bestand door TeX/LaTeX is gehaald
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX,


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 10 februari 2006