Lokale software

afm2tfm

* Categorieën:
o Lettertypen
o TeX en aanverwanten
* Beschrijving:
Met behulp van dit programma kunnen PostScript fonts met een bijbehorend AFM (Adobe Font Metric) bestand omgezet worden naar het Metafont-formaat waarvan TeX gebruik maakt.
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: afm2tfm
* Online documentatie:
o manual-page (man afm2tfm)
* Opstarten:
de executable moet aangeroepen met minstens als argument de naam van de AFM-file
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000