Deze pagina wordt niet meer bijgehouden.
Ga naar onze nieuwe site voor actuele informatie.
[C&CZ]

Spamfiltering in electronische post

Per 3 juli 2002 heeft C&CZ weer een spamfilter dat ervoor zorgt dat de C&CZ mailservers niet zomaar mail accepteren van computers die als 'spam-leveranciers' bekend staan.

Het spamfilter, dat op de vorige C&CZ gebruikersraadvergadering al aangekondigd werd, lijkt op het filter dat een jaar geleden aangezet werd, maar op moest houden vanwege het verdwijnen van de ORBS-service (Open Relay Behaviour-modification System) op Internet. De voornaamste verschillen zijn dat het filter nu per gebruiker instelbaar is en dat spam-mail niet alleen maar doorgestuurd wordt met een waarschuwingsstempel (X-Would-Be-Blocked-By:), maar vaak ook direct geweigerd wordt zonder bericht naar de geadresseerde.

C&CZ heeft voorlopig gekozen voor vier niveau's van filtering: 'none', 'light', 'medium' en 'heavy', waarbij 'light' de standaard aan te raden waarde is.

* none: er vindt geen filtering plaats.
* light: filtering met gebruikmaking van de volgende lijsten:
* whitelist.sci.kun.nl C&CZ's eigen witte lijst: machines die op zwarte lijsten staan, maar waarvan C&CZ toch graag mail wil ontvangen. De lijst is nu (gelukkig) nog leeg.
* blacklist.sci.kun.nl C&CZ's eigen zwarte lijst: machines waar anderen blijkbaar (nog) geen last van hebben, maar C&CZ wel. De lijst is nu (gelukkig) nog leeg.
* relays.ordb.org Een database van geverifieerde 'Open Relay Mailservers'.
* relays.visi.com Een lijst van mailservers die in het recente verleden spam-mail van derden hebben doorgestuurd.
* inputs.relays.osirusoft.com Een lijst van 'insecure mail servers'.
* medium: bovenop de light-lijsten komen:
* proxies.relays.monkeys.com
* relays.osirusoft.com
* bl.spamcop.net
Mail die door het 'medium' filter geweigerd zou worden, wordt in de standaard opzet doorgelaten met een waarschuwingsstempel.
* heavy: bovenop de medium-lijsten komt:
* outputs.relays.osirusoft.com
Mail die door het 'heavy' filter geweigerd zou worden, wordt in de standaard opzet doorgelaten met een waarschuwingsstempel.

C&CZ kiest voor het 'light filter' als standaard opzet, waarbij mail die door een zwaarder filter geweigerd zou worden, natuurlijk wordt doorgelaten, maar met het waarschuwingsstempel (X-Would-Be-Blocked-By:). De gebruiker kan zelf zien aan de mail die met waarschuwingsstempels doorkomt, hoeveel gewenste post geweigerd zou worden bij een zwaarder niveau van filtering ('valse positieven').

Het filter kan per gebruiker aangepast worden: d.m.v. een mailtje naar postmaster@sci.kun.nl kan men laten weten af te willen van het filter ('none') of juist een zwaardere filtering ('medium' of 'heavy') te willen.

Er is nog een technisch probleempje: wanneer de mail via een andere mailserver (secondary MX) afgeleverd wordt, kan het filter op deze manier niet goed werken. Daarom zal binnenkort met alle beheerders van mailservers waarmee C&CZ samenwerkt voor de afhandeling van mail, overlegd worden om te zien hoe we dit op kunnen lossen.


[home] [help] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 3 juli 2002